Bij tijdelijke capaciteitsproblemen, zoals uitval van medewerkers of zwangerschapsverlof, kan PART zorg tijdelijk bestaande rollen invullen. Dit kan op managementniveau, maar ook op andere functies van een bepaalde afdeling. De toegevoegde waarde van PART zorg binnen een interimrol is, naast het meebrengen van kennis, ook het met een frisse en kritische blik kijken naar bestaande situaties. Hierdoor kunnen processen verbeterd worden, ontstaat er rust en kan er bijvoorbeeld schoon schip worden gemaakt, zodat een nieuwe kracht in een geordende omgeving aan de slag kan gaan.

Recent uitgevoerde interimopdrachten zijn:

  • Interim bedrijfsleider bij een stoppen-met-roken-organisatie
  • Interim kwaliteit- en veiligheidsmanager in een perifeer ziekenhuis
  • Interim medewerker zorgadministratie in een perifeer ziekenhuis