Teun van Otten

Projectondersteuner – Santeon

De vraag

Santeon is een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen. Samen werken zij aan het verbeteren van de zorg voor patiënten in Nederland. De Santeon ziekenhuizen beschikken over een groot volume aan waardevolle data rondom aandoeningen, behandelresultaten, zorgprocessen en de inzet van dure geneesmiddelen. De kracht van Santeon is het delen van deze kennis. Door de data uit de zeven ziekenhuizen samen te brengen en te analyseren kunnen zorgprofessionals eenvoudiger ervaringen en resultaten delen. Santeon wil daarom een dataplatform ontwikkelen waar ziekenhuizen snel en gestructureerd informatie met elkaar kunnen uitwisselen en vergelijken. Zo kunnen zij het zorgproces en behandelresultaten monitoren, onderzoeken en verbeteren.

Wat hebben we gedaan

Zorguitkomsten van patiënten geven inzicht in de effectiviteit van de zorg in een ziekenhuis. Om te  kunnen leren van de beste resultaten worden zorguitkomsten vergeleken. Dit kan alleen als ziekenhuizen dezelfde taal spreken en zorguitkomsten op dezelfde wijze gedefineerd zijn in scorekaarten. Ook de kwaliteit en volledigheid van deze uitkomsten is van groot belang. In samenwerking met de lid-ziekenhuizen heeft Teun een plan van aanpak uitgewerkt om datakwaliteit te borgen. Lokale kennis en data uit de ziekenhuizen wordt getoetst, geanonimiseerd en samengebracht op een centraal platform. Daarnaast heeft Teun verkend wat er nodig is om de monitorings- en onderzoeksfaciliteiten van het centrale platform ook toe te passen op de database voor dure geneesmiddelen. Hiervoor zijn de informatieproducten en de datamodellen in kaart gebracht en met elkaar vergeleken.

Uitkomst en take-aways

Mapping datamodel

Er is geïnventariseerd hoe de zorguitkomsten uit diverse databases en ziekenhuizen zich met elkaar verhouden.

Verkennen functionele behoefte

Er is in kaart gebracht wat de gewenste functionaliteiten zijn van de gebruikers en of zorginformatie uit andere databases gebruik kunnen maken van het bestaande platform.

Verbeterplan Data-kwaliteit

In samenwerking met ziekenhuizen is een plan van aanpak vastgesteld voor het verbeteren van datakwaliteit.

Verkenning scenario’s MDR

Teun heeft op basis van de MDR-wetgeving scenario’s uitgewerkt om in-huis ontwikkelde dashboards te implementeren in het reguliere zorgproces.

Deze collega’s werkten
mee aan dit project