Loes Sauer

Projectleider – Ontwikkelen van het volledig pakket thuis HOZO

De vraag

HOZO wil het volledig pakket thuis (vpt) gaan aanbieden in de wijk en in de nieuwbouwlocatie Hofstede, gelegen tegenover een verpleeghuis van HOZO. Het vpt is een pakket zorg voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De cliënt blijft thuis wonen en één zorginstelling levert het volledige pakket aan zorg, welzijn en diensten. Het vpt is voor HOZO een nieuwe leveringsvorm van zorg om aan te bieden aan cliënten. Het product vpt moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Wat hebben we gedaan

Alvorens het project voor het ontwikkelen van het vpt is gestart is Loes aan de slag gegaan als interim coördinator Zorg Thuis en Huishouding bij HOZO. Bij de start van het project kende Loes de organisatie en de medewerkers al en op die manier kon de beste aanpak met HOZO worden bepaald. Het project is gestart met een projectgroep en stuurgroep waarbij medewerkers eigenaar zijn van een thema binnen het vpt en mede verantwoordelijk voor het realiseren van de inhoud en kennisdeling binnen de organisatie.  

Uitkomst en take-aways

Het vpt is ontwikkeld

Het vpt is met de medewerkers van HOZO ontwikkeld om aan te kunnen bieden aan vpt cliënten. De medewerkers zijn eigenaar van een thema en bij de nodige veranderingen actiehouder.

De vpt pilot

Onderdeel van de vpt ontwikkeling is de pilot. Tijdens de pilot fase zijn er ontwikkelpunten naar voren gekomen waarmee we aan de slag zijn gegaan met het team. Hierdoor sluit het vpt meer aan bij de cliënten.

Samenwerking

Om het vpt te kunnen realiseren is er samenwerking nodig in de wijk. Dit betreft o.a. samenwerking met de mantelzorgers en huisartsen. Hiermee wordt een eerste stap gezet voor het realiseren van een zorgzame buurt.

Lesson learned

Bij dit project was het nodig om de gehele organisatie te betrekken. Naast de processen die veranderd dienen te worden is het voor de medewerkers ook een nieuw product.

Deze collega’s werkten
mee aan dit project