Monkey

Monkey bio

Blog: Het Integraal Zorgakkoord; wat kunnen we verwachten?

Eind 2022 loopt het hoofdlijnenakkoord (HLA) af en daarom is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan het nieuwe akkoord; het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit akkoord is recent gepubliceerd en beschrijft de uitdagingen waar de zorg de komende vier jaar tegenaan zal lopen. Daarnaast worden plannen en te ondernemen acties beschreven om de zorg voor …

Blog: Het Integraal Zorgakkoord; wat kunnen we verwachten? Lees meer »

Ziektegerelateerde preventie loont maar is nog geen standaard zorg

Nederland heeft een van de beste gezondheidszorgsystemen ter wereld en dat koesteren we allemaal. En ondanks dat daarin wel het woord gezondheid centraal lijkt te staan, zien we in de praktijk dat met name zorg en ziekte in ons systeem centraal staan. De laatste decennia lag er veel focus op ontwikkeling en (technische) innovaties om …

Ziektegerelateerde preventie loont maar is nog geen standaard zorg Lees meer »