4 min leestijd

Blog: Zorgfraude, wat is het?

De afgelopen jaren zijn diverse collega’s van partzorg als fraudespecialist werkzaam geweest voor zorgverzekeraars en koepels. Ondanks de hoge inzet van verzekeraars op de aanpak van fraude, stijgt het jaarlijks opgespoorde fraudebedrag met miljoenen. Meer personen en instellingen misbruiken belastinggeld en zorgpremies en ook de bedragen waarmee wordt gefraudeerd zijn gemiddeld hoger.

Maar wanneer is er eigenlijk sprake van fraude? Zorgverzekeraars spreken van fraude als een regel is overtreden of een fout opzettelijk of bewust is begaan waardoor er onterecht (financieel) voordeel wordt behaald. In de zorg uit zich dit vaak in dat malafide zorgaanbieders opzettelijk te hoge bedragen of teveel uren factureren, of te laag of ongekwalificeerd personeel inzetten. Hierdoor wordt soms ten onrechte financieel gewin behaald. Geld wat vervolgens niet altijd wordt aangewend voor de directe zorg. We komen het in de gepubliceerde onderzoeken helaas allemaal tegen: zorg die niet geleverd wordt met cliënten die de benodigde zorg niet ontvangen tot gevolg.

Fraude schaadt het vertrouwen in zorgaanbieders bij zowel cliënten/patiënten als bij zorgverzekeraars. Het ondermijnt ons solidaire zorgstelsel en maakt de zorg onnodig duurder. Verder is het soms simpelweg crimineel hoe er met kwetsbare groepen wordt omgegaan.

Zoals benoemd in een eerder bericht bundelen ketenpartners hun krachten in de bestrijding van zorgfraude. En gelukkig komt er ook door de media, zoals Pointer en RTL Nieuws, steeds meer aandacht voor het onderwerp. Als je even door googled vind je ook een opiniestuk van André den Exter dat de spijker op zijn kop slaat. Al is het natuurlijk maar de vraag of het afschaffen van niet-gecontracteerde zorg dé oplossing is, want er zijn ook gecontracteerde zorgaanbieders die frauderen.

Vanuit onze intrinsieke drive om de zorg elke dag een stukje beter te maken, is partzorg ook gemotiveerd deze zorgfraude tegen te gaan. Het kan niet zo zijn dat fraudeurs de (schaarse) beschikbare middelen aanwenden voor persoonlijk gewin. Wij investeren daarom in de noodzakelijke kennis en kunde om gedegen onderzoek te doen en deze onderzoeken naar een juridisch niveau te brengen zodat fraudeurs vervolgd kunnen worden. Dat doen onze collega’s al jarenlang voor verzekeraars en koepels. Hierdoor kunnen we zeggen dat we naast deze drive ook de onderzoekskwaliteiten in huis hebben om fraudeurs op te sporen. Onze collega’s krijgen een kick als er fraudeurs voor de rechter gebracht worden met een door ons opgebouwd en onderbouwd dossier. Dat is onze missie binnen dit domein en daar strijden wij voor.