Aanpak

De aanpak van PARTzorgPART zorg biedt toegevoegde waarde door mee te denken en op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. De bestaande situatie en kennis van de opdrachtgever nemen wij als startpunt. Onze dienstverlening is altijd maatwerk dat we benaderen als PARTner van uw organisatie. Wij zijn van mening dat iedere zorgorganisatie uniek is en je deze alleen kunt veranderen als je tijdelijk een onderdeel van de organisatie bent.

Onze opdrachtgever staat centraal in onze aanpak. Wij willen een verdiepende gesprekspartner zijn. In onze ogen is dit de enige manier om onze dienstverlening begrijpelijk, toepasbaar en werkend te krijgen. De kracht van onze tijdelijke inzet is het blijvende resultaat.

Continuïteit van kennisontwikkeling is voor ons een randvoorwaarde om goede dienstverlening te kunnen leveren. PART zorg wil haar kennis graag met anderen delen. Daarom organiseren wij regelmatig themabijeenkomsten voor zorgorganisaties.

Actief zijn in de zorg betekent voor ons meer dan het leveren van onze dienstverlening. PART zorg is maatschappelijk betrokken. Wij zetten onze expertise en ervaring graag in om op een verantwoorde manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij.